Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 2 εργάσιμων ημερών. Call back

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες μας;

Ζητήστε επικοινωνία με έναν εκπρόσωπό μας

Παρακαλώ συμπληρώστε το όνομα σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το επώνυμο σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας
Παρακαλώ συμπληρώστε σωστά το Email.
Παρακαλώ συμπληρώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πλησιέστερο κατάστημα σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το μήνυμά σας

Όροι χρήσης

«Στην ΑΒ είμαστε πάντα δίπλα σας. Γι’ αυτό, εγκαινιάζουμε ένα νέο κανάλι επικοινωνίας μαζί σαςΜε την εγγραφή σας θα λαμβάνετε ενημέρωση για προϊόντα προσφορές και προωθητικές μας ενέργειες. Για την εγγραφή σας  η ΑΒ ζητάει και λαμβάνει από εσάς μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς έχετε γνωστοποιήσει προς την εταιρεία μας.Η ΑΒ έχει λάβει όλα τα πρόσφορα εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων.  Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς και τρίτοι συνεργάτες, οι οποίοι μέσω συμβάσεων με την ΑΒ έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της παρούσας πολιτικής και κυρίως για την μη αντιγραφή, διάθεση, καταστροφή και αλλοίωση των δεδομένων αυτών. Η ΑΒ μπορεί να κάνει χρήση των δεδομένων σας για την ενημέρωσή σας για προσφορές, για νέα προϊόντα, για νέες υπηρεσίες και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την λειτουργία και οργάνωση της εταιρείας μας. Σε περίπτωση δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε στο μέλλον ενημερώσεις / προσφορές/ διαφημιστικά από την εταιρεία μας μπορείτε να το δηλώσετε αποστέλλοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση openline@ab.gr .Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.ab.gr είτε μέσω e-mail στη διεύθυνση openline@ab.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της Ανοιχτής Γραμμής Επικοινωνίας, 18202.»